Türkçe English

Çocuklarda Tinnitus

Çocuklarda Tinnitus

Çocuklarda görülen çınlamaya neden olabilecek pek çok değişik hastalık bilimsel çalışmalarda bildirilmektedir. Çocuklarda olan bu çınlamalar yeterince araştırılmalıdır.

Çocuklarda olan kulak çınlaması konusunda en büyük tarama Polonya’da 15199 çocuk üzerinde yapılmıştır. Bu taramada Çocuklarda tinnitus görülme sıklığının % 6 oranında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda işitme kayıplarıyla çocuklar da çınlama görülmesinin önemli derecede ilişkisi olduğu görülmüştür. Genellikle çınlaması olan çocuklarda Orta derecede işitme kaybı olduğu tespit edilmiştir. Daha sıkta işitme engelli çocuklarda gözlemlenmiştir. Çocuklarda işitme kaybının derecesinin artması ile çınlama görülme sıklığı arasında yakın ilişki olduğu açıktır. İşitme kaybı yüksek frekanslara( tiz frekanslar) doğru fazla ise daha fazla gözlemlenmiştir.

Okul döneminde ve ergenlik döneminde müzik ile ilgili uğraşan çocuklarda çınlama riski olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Çocukların müzik enstürümanı seçiminde , yüksek ses seviyesine sahip bir müzik enstrümanı tercih edilmemelidir.  Müzik türü olsubn, enstürüman seçimi olsun  çınlama oluşmasında önemli rolleri olabileceği bilinmelidir. Risk seçime göre artacaktır. Erken tedavilerde en önemli unsur gürültü, yüksek ses riskinin azaltılması olacaktır.

Şayet çocuklarda Tek taraflı kulak çınlaması ve işitme kaybı varsa önemsenmeli ve mutlaka MRI tetkiki yapılmalıdır. Vestibular schwannoma adı verilen sinirin kötü huylu olmayan tümörü olma olasılığı ekarte edilmelidir.  2015 yılına yapılan bir çalışmada çınlaması olan 65 çocuk MRI ve işitme testleri ile taranmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Bulgu olarak 65 çocukta yapılan Beyin MRI görüntülerinde, dokuz çocukta sinirlerde demyelinizan değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan üçünün multipl skleroz hastalığı ile uyumlu olduğu görülmüştür. Multipl Skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. İki çocukta kafa içi basınç artışı tespit edilmiştir. Bu iki çocukta aynı zamanda baş ağrısı ve çift görme şikayeti de varlığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın ana fikrinden yola çıkıldığında sonuç olarak  çocuklarda çınlama varsa önemsenmelidir..

Özellikle düşme şiddetli darbe, trafik kazaları ( araç içi, araç dışı) sırasında işitme sinirinin içinden geçtiği şakak kemiği (Temporal kemik)  kırıkları olan çocuklar ve erişkinler yüksek oranda işitme kaybı ve/veya tinnitus eşlik edebilmektedir. Bu durumlarda tinnitus uzun sürmektedir. Bu tür durumlarda 12 ay kadar şikayetlerin kaybolmadığı bilinmelidir.  Kalıcı olma ihtimali yüksektir. Bu durumlarda anında müdahaleler yapılmalıdır.

Çocuklarda oluşan Ani işitme kaybı, rahatsızlığında işitme kayıplarının yanı sıra çınlama görülebilmektedir. Bu rahatsızlığı olan 37 çocukla yapılan bilimsel bir çalışmada  kulak çınlaması ve İşitme kaybını düzeltmede erken müdahalenin çok önemli olduğu bildirilmiştir.

Kafa içindeki basıncın artması ( interkranyal hipertansiyon) ile hem işiteme kaybının hem de çınlamanın olabileceği bildirilmiştir.  Şayet çocukta çınlama varsa;  artmış bir kafa içi basıncı olup olmadığı araştırılmalıdır. Kafa içindeki artmış basınç aynı zamanda vertigo, çift görme, bulantı, kusma gibi belirtiler eşlik edebilmektedir.

Genç lerde ( jüvenil)  meniere de , lyme hastalığında çınlama olabilmekte bazen işitme kaybı da eşlik edebilmektedir.

Çınlama ve / veya işitme kaybı ile gelen çocuk hastalarda mutlaka gerekli olan FMRI ve işitme testleri yapılmalıdır. Neden olarak altta yatan sebep tespit edilmelidir. Tespit edildiğinde bir kısmında çınlamanın ve işitme kaybının düzelebileceği aklıdan çıkarılmamalıdır

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz